"Aktywne NGO"

Cykl szkoleń dla NGO

Działalność

zobacz w co się angażujemy

Projekt

"Potencjał-Działanie-Rozwój;nowy wymiar współpracy Miasta Pło...

Aktualności

Uprawnienia energetyczne

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwiet

Czytaj więcej

Więcej aktualności

Ogłoszenie