I Pomoc Przedlekarska

I Pomoc Przedlekarska (8 godzin lub 16 godzin - rozszerzony)

Szkolenie swoim zakresem obejmuje;
1.    Nabycie umiejętności prawidłowych zachowań w nagłych zdarzeniach jednostkowych i masowych, dotyczących w szczególności oceny sytuacji i stanu poszkodowanego, a także jakości wezwania pomocy ( służb ratunkowych )

2.    Nabycie umiejętności oceny stanu świadomości poszkodowanego i umiejętności postępowania z chorym nieprzytomnym.

3.    Nabycie umiejętności podjęcia prawidłowych czynności  w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych ( BSL ) zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
4.    Nabycie umiejętności postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach oparzeń termicznych i chemicznych, zatruć, zadławień, odmrożeń.

5.    Nabycie umiejętności postępowania w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przy zranieniach, krwawieniach, złamaniach, skręceniach, zwichnięciach.

6.    Nabycie umiejętności postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach użądlenia i ukąszenia.

7.    Nabycie umiejętności postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanie hipotermii.
Głównym celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy na temat sposobów udzielania I pomocy przedlekarskiej - teoretycznej i praktycznej
- Nabycie umiejętności samodzielnego udzielania  pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- Podniesienie świadomości o obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanym,
- Pozbycie się obaw przed podjęciem akcji ratunkowej.

Grupa osób zatrudnionych w obszarze handlowym będzie realizowała zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy w specyficznych sytuacjach związanych z ruchem drogowym;
- bezpiecznej organizacji działania podczas wypadku komunikacyjnego
- zabezpieczenie miejsca wypadku
- pomoc poszkodowanemu, przekazanie informacji dyspozytorowi CPR
Szkolenie prowadzić będą specjaliści Ratownictwa medycznego. Osoby te prowadzą zajęcia na szkoleniach organizowanych przez TWP z zakresu I pomocy przedlekarskiej oraz w zakresie kwalifikowanej I pomocy i spełniają warunki określone w art. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U.07 Nr 60 poz. 408)