PROJEKT

"AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA"

projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM    INDYWIDUALNEGO    PORADNICTWA - SIERPIEŃ 2017 R.

HARMONOGRAM

 

W okresie od 24.05.2017r. do 30.11.2017r. w ramach działań prowadzonych w projekcie „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, prowadzone jest Zintegrowane Poradnictwo Indywidualne

- Radcy Prawnego,

- Pedagoga,

- Psychologa,

- Coacha.

Ma ono na celu zdiagnozowanie i pokonanie barier tkwiących w osobach oraz ich otoczeniu. Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów. 

Indywidualne Poradnictwo skierowane jest do wszystkich uczestników projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”.

 

 

W okresie od 04.05.2017r. do 30.06.2017r. w ramach działań prowadzonych w projekcie „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, zostały zorganizowane warsztaty w ramach Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych. 39 uczestników projektu wzięło udział w cyklu warsztatów;

I.             Warsztaty z psychologiem „Pewność siebie i asertywność”

Celem warsztatu była nauka asertywności i pewności siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości, poprawa komunikacji oraz  poprawa jakości relacji interpersonalnych.

II.            Warsztaty z brokerem edukacyjnym „Dobra komunikacja to podstawa”

Na celu miały uświadomienie wartości własnego wizerunku, znaczenie komunikacji w autoprezentacji oraz uświadomienie wartości prac. Uczestnicy nauczyli się wyznaczać cele zawodowe, poznali obowiązki pracownika, a także strategię zarządzania sobą w miejscu pracy.

III.          Warsztaty z coachem „Jak nie odkładać życia na później”

Celem warsztatów było wspieranie i rozwój kompetencji społecznych i zawodowych. Zmniejszenie lęku, stresu oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

© 2015 TWP PŁOCK design by InfraCOM