PROJEKT

"AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA"

projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM    INDYWIDUALNEGO    PORADNICTWA - PAŹDZIERNIK  2017 R.

harmonogram październik 

W okresie od 24.05.2017r. do 30.11.2017r. w ramach działań prowadzonych w projekcie „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, prowadzone jest Zintegrowane Poradnictwo Indywidualne

- Radcy Prawnego,

- Pedagoga,

- Psychologa,

- Coacha.

Ma ono na celu zdiagnozowanie i pokonanie barier tkwiących w osobach oraz ich otoczeniu. Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów. 

Indywidualne Poradnictwo skierowane jest do wszystkich uczestników projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”.

 

„Przystanek Integracja”    Warsztat wyjazdowy - jednodniowy - zadania z zakresu team building - zajęcia grupowe dla 24 osób - konkurencje terenowe oraz intelektualne

22 września 2017 roku miały miejsce warsztaty "Przystanek integracja". Wyjechaliśmy wraz z grupą do Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Cierszewie.

Uczestnicy, poprzez konkurencje terenowe jak również intelektualne obejmujące zadania z zakresu team building, podnieśli swoje umiejętności w zakresie pracy zespołowej, nawiązania współpracy między członkami zespołu, planowania działań, skutecznego pokonywania problemów oraz umiejętności podziału ról i podejmowania decyzji. Poznali również swoje słabe i mocne strony jak również siebie, poza standardową codziennością.

Warsztaty przyczyniły się do integracji grupy.