Działalność

 Narodowe Czytanie

6 września 2014 roku przyłączyliśmy się do trzeciej już edycji akcji Narodowego   Czytania zainicjowanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


W Płocku na wspólnym czytaniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza spotkaliśmy się na skwerze przy pomniku Ludwika Krzywickiego.


 

 

 

 

 

 

Rok Czytelnika

2 grudnia 2014 r. w auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji odbył się finał projektu Mam apetyt na czytanie. Zostaliśmy zaproszeni by odebrać nasz Certyfikat.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”

W ramach umowy z Urzędem Miasta Płocka realizowaliśmy zadania w projekcie „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w ramach Priorytetu IX jako projekt innowacyjny.

Przez cały okres realizacji umów prowadziliśmy działania upowszechniające, czyli szereg spotkań, debat, seminariów, konferencji, podczas których prezentowany był projekt i zakres działań. Omawiane były efekty realizacji projektu. Działania te mały na celu zainteresowanie różnych grup społecznych nowatorskimi narzędziami wypracowanymi w projekcie oraz upowszechnienie ich na jak najszerszą skalę.