Nasza oferta

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest Stowarzyszeniem Ogólnopolskim. Powstało w roku 1950.
Oddział Regionalny w Płocku funkcjonuje w ramach Struktury Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Czynnie współpracuje z innymi Oddziałami Regionalnymi co ułatwi realizację zadań ofertowych  w innych ośrodkach na terenie kraju.
14.05.2007 r. Oddział otrzymał osobowość prawną, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000279447 w rejestrze Stowarzyszeń. Przez wiele lat swojej działalności Towarzystwo realizowało wiele form oświatowych. Szczególnie w środowisku ludzi dorosłych.
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku posiada:

1.    Certyfikat „GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” przyznany przez Administratora Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii za prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych  dorosłych i młodzieży.
2.    Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem 2.14/00041/2008.
3.    Decyzję Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 5.06.2008r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową w zakładce "Działalność"