Aktualności

„Warsztaty antystresowe - Stres i Wypalenie Zawodowe”

„Warsztaty antystresowe - Stres i Wypalenie Zawodowe”

Czytaj więcej

Uprawnienia energetyczne

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem

Czytaj więcej