Ratownictwo chemiczne

Szkolenie zakresu ratownictwa chemicznego

- podstawowy (32 godziny)
- weryfikacyjny (24 godziny)

Cykl szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, wraz z chemicznym torem ćwiczeń. W programie kursu uwzględniamy opinię kierownictwa produkcji zakładu w zakresie zagrożeń chemicznych i stosowanych technologii.

Zajęcia prowadzone są przy udziale specjalistów i instruktorów służb ratownictwa chemiczno-ekologicznego, w tym doradców ds. bezpieczeństwa materiałów niebezpiecznych oraz lekarzy. Wszyscy wykładowcy są długoletnimi praktykami w zakresie  wykładanych tematów, czynnie zajmującymi się ratownictwem chemiczno-ekologicznym.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zabezpiecza sprzęt i pomoce naukowe do przeprowadzenia zajęć. Zajęcia w zakresie pierwszej pomocy przeprowadza się przy wykorzystaniu trenażera do ćwiczeń resuscytacji oddechowo-krążeniowej.