"Aktywne NGO"

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku z dniem 1 sierpnia rozpoczęło realizację projektu „Aktywne NGO”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).”

 

Zapraszamy pracowników, członków, wolontariuszy organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu;

1. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”, „Rada Działalności Pożytku Publicznego.”

Program szkolenia:

 1. Wdrażanie "Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
 2. Rada Działalności Pożytku Publicznego”
 3. Konsultacje społeczne
 4. Komisje Dialogu Obywatelskiego
 • Zasady funkcjonowania
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi  z obszaru działania komisji
 • Planowanie działań na 2017 rok

 

2. „Aspekty prawne funkcjonowania NGO”, „Ochrona danych osobowych i przeciwdziałanie praniu „brudnych pieniędzy”.

Program szkolenia:

 1. Zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. Zmiany ustawy o stowarzyszeniach
 3. Ochrona danych osobowych
 4. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

 

3. "Księgowość stowarzyszeń”.

Program szkolenia:

 1. Prowadzenie księgowość w organizacji pozarządowej
 2. Rozliczanie dotacji otrzymanej na dofinansowanie/finansowanie realizacji zadań publicznych

 

4. „Pozyskiwanie środków zewnętrznych w organizacji, podstawy tworzenia projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Program szkolenia:

 1. Pozabudżetowe środki finansowe na działalność organizacji pozarządowych
 2. Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie
 3. Przygotowania wniosku o dofinansowanie na wybrane działania - warsztaty

 

Biuro projektu mieści się w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1 pok. 203. Czynne jest w godzinach od 8.00 do 15.00

W załączeniu dokumenty rekrutacyjne; regulamin rekrutacji oraz deklaracja udziału w projekcie.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia będą przyjmowane;

 1. W biurze projektu
 2. mailowo – twpplock@wp.pl

Deklaracja udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji